Selecteer een pagina

Het in-reisbeleid Bonaire is opgenomen in een Noodverordening, die met onmiddelijke ingang in werking treed.  Aanleiding voor de noodverordening is dat Aruba haar grenzen heeft opengesteld voor hoog-risico landen. Hierdoor is het mogelijk dat reizigers afkomstig uit een hoog-risico land na een tussenstop op Aruba, binnen 14 dagen, doorreizen naar Bonaire.  De noodverordening is ingesteld om het in-reisbeleid te kunnen handhaven.

Gezondheidsverklaring

Alle personen die naar Bonaire reizen zijn verplicht een volledig en naar waarheid ingevulde gezondheidsverklaring in te vullen en deze bij aankomst op Bonaire bij het bevoegd gezag in te dienen.

Inreisbeperking vanuit hoog-risico landen

Personen die via het luchtruim of de territoriale wateren Bonaire binnen reizen en die korter dan 14 dagen voorafgaand aan aankomst op Bonaire verblijf hadden in een hoog-risico land, zoals bedoeld in artikel 2 van de Regeling, mogen niet naar Bonaire afreizen.

Toegang weigeren

Als zij zich toch op de luchthaven melden, dan worden zij de toegang tot Bonaire geweigerd. Het is dan vervolgens de verantwoordelijkheid van de vliegmaatschappij en de reiziger om direkt terug te reizen naar de vertrekluchthaven. De kosten die hiermee zijn gemoeid zijn voor rekening van de luchtvaartmaatschappij en/of de reiziger zelf.

Quarantaine

Indien er omstandigheden zijn, waardoor een persoon uit een hoog-risico land toch op het eiland komt, dan is deze persoon verplicht om, op eigen kosten, direct na aankomst op Bonaire 14 dagen  in quarantaine te gaan op een door de Gezaghebber van het Openbaar Lichaam Bonaire aan te wijzen locatie. Zij moeten zich houden aan de daarbij te geven maatregelen en procedures teneinde een uitbraak of verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Als personen zich hier niet aan houden worden zij strafrechtelijk vervolgd.

Duur Noodverordening 14-7-2020

De eerder genoemde maatregelen zijn nodig om de herintroductie en verspreiding op Bonaire van COVID-19 zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.
De voorschriften uit de Noodverordening 14-7-2020 treden in werking met onmiddellijke ingang. De verordening vervalt op 1 augustus 2020, tenzij voor dat tijdstip tot verlenging of intrekking van de verordening is besloten.

Wijziging laag-risico landen

Luxemburg  is van de lijst laag-risico landen gehaald en Zwitserland is aan deze lijst  toegevoegd.

 

Bekijk de noodverordening (beschikbaar in het Nederlands in pdf-formaat).

Related Posts

(Source:  OLB)


Subscribe to the free Bonaire Insider newsletter:


Susan Davis, Bonaire InsiderSusan Davis has been living on Bonaire for over 25 years. She is a PADI Master Instructor, a certified bird guide, and an underwater and topside photographer. She also enjoys writing for The Bonaire Insider tourism news blog. 


 

Select Your Language

Subscribe to Our Newsletter

The Latest News From The Bonaire Insider

InfoBonaire is supported by advertising.
Thank you for supporting our advertisers!
Book your vehicle for your Bonaire Vaction with AB Carrental!

Archives

Categories

error: Sorry, content is protected under copyright.
Share
Tweet
Share
Pin