Selecteer een pagina

In het tweede kwartaal van 2020 waren consumentengoederen en diensten op Bonaire 1,4 procent goedkoper dan een jaar eerder.

Dit meldt het CBS op basis van de consumentenprijsindex Caribisch Nederland.

De prijsdalingen zijn grotendeels toe te schrijven aan de toeslagen die de overheid per 1 mei 2020 verstrekt op elektriciteit, water en internet. De vaste gebruikstarieven voor elektriciteit en water zijn hierdoor nul en op vaste internetverbindingen is er een maandelijkse korting van 25 dollar. Het effect van de toeslagen is duidelijk zichtbaar in de uitkomsten, hoewel de tarieven van april 2020 ook meetellen in de cijfers voor het tweede kwartaal.

Consumentenprijzen in Caribisch Nederland lager in tweede kwartaal 2020

Op Bonaire daalde het gemiddelde prijspeil met 1,4 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019.

Door de overheidsmaatregelen daalden de prijzen voor telecommunicatie met gemiddeld 19,4 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020. Elektriciteit was in het tweede kwartaal 11,7 procent goedkoper dan een kwartaal eerder en water 11,2 procent.

Gevolgen van de coronacrisis voor het samenstellen van de consumentenprijsindex (CPI)

Door de overheidsmaatregelen waren veel diensten beperkt beschikbaar voor delen van het tweede kwartaal van 2020. Hierdoor konden voor sommige producten niet altijd prijzen waargenomen worden. Op Saba was in april geen prijswaarneming in de winkels mogelijk vanwege de shelter in place. Voor deze producten heeft het CBS gekozen voor een passende schattingsmethode. In de notitie die hoort bij dit persbericht worden de keuzes toegelicht.

De coronacrisis leidt tot problemen voor het samenstellen van de Consumentenprijsindex (CPI) voor Caribisch Nederland. Dit komt vooral omdat bepaalde diensten niet meer verkrijgbaar zijn en er dus ook geen prijzen zijn voor deze diensten. Daarnaast verandert het koopgedrag van consumenten en kan het lastiger of soms zelf onmogelijk zijn om de juiste prijzen waar te nemen.

Het CBS heeft, afhankelijk van de situatie, gekozen voor verschillende methoden om een fictieve prijs in te zetten. In dit stuk leggen we uit waarom we dat doen en hoe. De methoden zijn in overeenstemming met wat we voor de Nederlandse CPI doen. Voor de Nederlandse CPI volgen we de richtlijnen die Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie (EU) heeft opgesteld. Voor onze gebruikers betekent dit dat er consistentie is tussen de oplossingen voor Caribisch Nederland en Nederland. Door de gekozen oplossingen zal te zijner tijd de berekende prijsontwikkeling tussen post- en pre-coronatijd overeenkomen met de werkelijkheid.

Doordat ons dagelijkse leven verandert, geven we ook ons geld anders uit: het gemiddelde mandje boodschappen verandert. Sport- en fitnessclubs waren dicht, vliegen kon niet meer en de horeca was een tijd dicht op Saba en St Eustatius. In plaats daarvan kopen we wellicht meer spullen in supermarkten. Daarnaast was het lastig om maandelijks alle prijzen waar te nemen die we nodig hebben voor de CPI omdat we daarvoor winkels bezoeken.

Waarom maken we de CPI?

Een belangrijke maatstaf voor de ontwikkeling van de consumentenprijzen is de verandering van de CPI over de periode van één jaar. Het prijspeil van het tweede kwartaal 2020 vergelijken we met het prijspeil van het tweede kwartaal 2019. Prijsveranderingen tussen de kwartalen vallen consumenten meer op en wij schenken hier ook aandacht aan.

De verandering van de CPI ten opzichte van een jaar eerder is een belangrijke maatstaf voor de inflatie. Uit de CPI valt op te maken in welke mate het inkomen van huishoudens moet stijgen om dezelfde producten en diensten te kunnen kopen. De CPI wordt daarom veel gebruikt voor indexering. Als het inkomen met hetzelfde percentage stijgt als de CPI, dan kunnen huishoudens nog hetzelfde aanschaffen. Indexering wordt niet alleen gebruikt voor salarissen of pensioenen, maar ook voor huurovereenkomsten en allerlei andere contracten die afgesloten worden.

Problems affecting the CPI due to the corona crisis

We kunnen drie gevolgen van de coronacrisis voor het samenstellen van de CPI onderscheiden:

  1. Het koopgedrag van consumenten verandert zoals het hamsteren van bepaalde producten;
  2. De prijswaarneming wordt bemoeilijkt of kan zelfs niet plaatsvinden;
  3. Bepaalde goederen en diensten zijn niet meer verkrijgbaar (sportaccommodaties, fitnessclubs, casino en dansgelegenheden en vluchten).

Het eerste punt heeft geen effect op het samenstellen van de CPI nu, omdat we de prijsontwikkeling van een vast mandje goederen en diensten volgen. Op termijn kan dit wel een effect hebben, als het consumptiepatroon blijvend verandert.

Het vrijwel volledig ontbreken van het aanbod van bepaalde diensten (vliegreizen) is een unieke situatie voor de CPI en een lastig probleem voor de prijzenstatistiek.

 

Voorlopige cijfers

De cijfers over het tweede kwartaal van 2020 zijn voorlopig en worden definitief vastgesteld bij de publicatie over het derde kwartaal van 2020.

Related Posts

(Source:  CBS)


Subscribe to the free Bonaire Insider newsletter:


Susan Davis, Bonaire InsiderSusan Davis has been living on Bonaire for over 25 years. She is a PADI Master Instructor, a certified bird guide, and an underwater and topside photographer. She also enjoys writing for The Bonaire Insider tourism news blog. 


 

Select Your Language

Subscribe to Our Newsletter

The Latest News From The Bonaire Insider

InfoBonaire is supported by advertising.
Thank you for supporting our advertisers!
Book your vehicle for your Bonaire Vaction with AB Carrental!

Archives

Categories

error: Sorry, content is protected under copyright.
Share
Tweet
Share
Pin