Selecteer een pagina

16 april 2020 Statement gezaghebber over Coronavirus

De afgelopen periode heb ik al vaker het woord tot u gericht, om te informeren en om op te roepen tot kalmte, saamhorigheid en draagkracht. Vandaag wil ik dat opnieuw aan u vragen. Bonaire is nu in een andere fase gekomen en wel in een zeer bijzondere fase. Ik wil bekend maken dat wij een eerste positieve uitslag hebben. Het virus is aangetroffen op Bonaire. Maar ik maak daar wel direct enkele kanttekeningen bij.

 

De positieve uitslag is een conclusie van de deskundigen in overleg met het RIVM. Er is enkele malen een test afgenomen. Elke keer kwam de testuitslag terug als niet positief maar ook niet negatief. De medici noemen dat inconclusief, oftewel niet doorslaggevend. Aan de hand van de eerste testuitslag heeft Publieke Gezondheid direct een onderzoek opgestart naar de bron. Het betreft vermoedelijk een contact dat enkele weken geleden heeft plaatsgevonden met iemand die op Aruba is geweest. Dit contact had milde ziekte verschijnselen. Na het contact werd de persoon na enige tijd ziek. De persoon is uit voorzorg vrijwillig thuis gebleven en is onlangs getest. Er is weinig tot geen contact geweest met andere mensen, wel worden alle contacten in de directe omgeving verder onderzocht. Persoon maak het ondertussen goed en is herstellende. Het contactonderzoek samen met de al genomen bekende maatregelen geven ons goede hoop dat de besmetting niet verder gaat. De COVID Drive Thru die wij hebben geïnitieerd, helpt ons de huidige situatie verder te onderzoeken.

 

Het virus is dus op Bonaire gevonden.

Het betreft naar alle waarschijnlijkheid een importcasus met een vervolgbesmetting op Bonaire. De bron is te herleiden. Voordat er sprake was van deze besmetting zijn er al de bekende beperkende maatregelen genomen. Omdat er een goed beeld is van de oorsprong van de casus, en de contacten in beeld zijn hoeft er niet tot een lockdown te worden overgegaan. Ook heeft het geen consequenties voor de repatriëringsvlucht van morgen.

 

Het is belangrijk dat u zich blijft houden aan de beperkende maatregelen. Hou afstand van elkaar, maar bewaar ook de rust. Laat u niet verleiden tot hamsteren of paniek, dat is echt niet nodig.

 

Bonaire is veerkrachtig. Wij hebben al voor zoveel gestaan. Als wij er met elkaar de schouders onder zetten, dan kunnen wij de verspreiding van het virus beperken. Ik zal u met mijn team zo goed mogelijk op de hoogte houden van de situatie. Ik reken op u, op uw medewerking en het vertrouwen in ons en elkaar. Samen tegen Corona.

Medische vragen

Zijn de personen met wie de geïnfecteerde in contact is geweest alleen op symptomen gecheckt of hebben ze ook deze allemaal een corona test ondergaan? Zo niet, waarom niet? Zoals bekend zijn in de beginfase symptomen vaak niet merkbaar.

Met het contactonderzoek brengen wij in beeld met wie de zieke in contact is geweest gedurende de tijd dat hij of zij ziek was, symptomen had, maar ook de dagen ervoor. Dit zodat wij een zo compleet mogelijk beeld hebben van de contacten. Vervolgens gaan wij met deze contacten in gesprek. En onderzoeken wij of ze symptomen hebben. Of ze gezond zijn etc. We brengen alles in kaart van deze contactpersonen. Als er aanleiding voor is gaan we ze ook testen, mogelijk gaan we ze allemaal testen. Als je gaat testen zonder dat er symptomen zijn, dan schiet je eigenlijk met een groot kanon op een mugje, want het kan al voorbij zijn. Het virus is maar korte tijd in de keel als iemand ziek is. Als je ongericht gaat testen dan ga je heel vaak niks vinden. In dit geval gaan we er heel zorgvuldig naar kijken en testen als dat nodig is.

De test die worden gedaan bij drive thru heeft na twee dagen resultaat. Gaan de test daarna nog naar Nederland?

De testen hoeven niet meer naar Nederland. De testen gaan voor analyse naar het laboratorium in Curaçao. Inmiddels heeft het laboratorium  genoeg expertise en ervaring met deze test, daarom hoeft het niet meer voor een  tweede check naar Nederland.

Gaat het nu bij deze persoon om een positieve test of niet?

Ja, dat is de vraag waar ook wij mee geworsteld hebben. De persoon heeft een uitslag die je zowel positief al negatief kan uitleggen. Omdat we dit bij herhaling zien, de ziekteverschijnselen zien en   daarbij een verhaal horen over een mogelijk contact met Aruba hebben wij gezegd; in deze combinatie  gaan we ervan uit dat we een positieve casus hebben. We hebben dat gedaan in overleg met de deskundigen, van zowel het AFC Curaçao, met heer Izzy Gerstenbluth en met de deskundigen van het RIVM. We beschouwen deze casus als positief, niet alleen de test maar ook door de omstandigheden.

Wanneer is deze persoon getest en van welk geslacht is deze persoon?

We begrijpen dat er heel veel nieuwsgierigheid is naar wie is het en allerlei details. U weet net als wij allemaal dat Bonaire een klein eiland is en dat het moeilijk is om dingen in privacy te houden. Om geheim te houden. Wij  zijn er aan gehouden om de privacy van deze persoon zoveel mogelijk te beschermen. Daarom kunnen wij alleen zeggen dat het een inwoner van Bonaire is die niet tot de kwetsbare leeftijdsgroep behoort. Veel meer kunnen we helaas niet zeggen ook niet over wanneer er getest is.  Dat is recentelijk gedaan uiteraard anders waren wij er wel eerder mee gekomen. Dat is de informatie die we kunnen geven.

Waarom is er nooit gezegd dat er een twijfelachtig geval is?

We zijn er zo snel mee naar buiten gekomen als we dat konden. Je moet heel zeker zijn van je zaak voor je iets naar buiten brengt, voor je een boodschap geeft waarin je zegt het is zus of zo. We moesten dat heel goed overwegen. Nog een keer kijken en overwegen, klopt het wel? Nu is het duidelijk en we hebben het zo geïnterpreteerd.

Waarom is nooit bekendgemaakt dat er een inconclusief geval is?

Op Bonaire hebben we op dit moment geen andere casus. Tot nu toe zijn alle testen gewoon duidelijk negatief afgegeven, daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Op Curaçao is ook een casus die “inconclusief” en waar nog over besloten moet worden hoe dit moet worden geïnterpreteerd.
Wij hebben gedacht, omdat dit onze eerste casus is, dat we daar een besluit over moeten nemen. Dit is de eerste test die niet duidelijk negatief was.

Is de patiënt nog in isolatie en als dat zo is tot wanneer?

Er zijn een heleboel slimme mensen op Bonaire, die blijven vanzelf thuis als ze klachten krijgen van koorts, keelpijn of hoesten en dat is heel verstandig. Dat hebben deze mensen ook gedaan. Je kan ook met een ander virus iemand besmetten zoals een influenza of iets anders. Wij spreken met hen door wat de beste handelswijze is, en in dit geval is dat, zolang er symptomen zijn thuis blijven en dan nog een paar dagen wachten tot je zeker weet dat niemand meer kan worden besmet. Overigens is het ook zo, dat hebben de experts ons verzekerd, dat met zo’n inconclusieve test het onmogelijk is iemand anders te besmetten. Je bent dan al niet meer besmettelijk. Maar voor alle zekerheid is er geadviseerd; Blijf thuis en wacht een paar dagen voordat je naar buiten gaat.

Als de nu positief geteste persoon werd geïnfecteerd door iemand die van Aruba was gekomen, is die persoon dan teruggegaan naar Aruba of op Bonaire gebleven?

Er was net een vraag of de patiënt een reisgeschiedenis had en dat is misschien niet helemaal duidelijk geworden. De patiënt had zelf geen reisgeschiedenis.  Een contactpersoon van deze patiënt, die zelf ook lichte klachten heeft gehad, die heeft een reisgeschiedenis naar Aruba. Waarvan we aannemen dat daar de bron van de besmetting ligt. Ook dat weten we niet zeker, maar dat nemen we aan. En dat is de situatie waarvan we uitgaan in ons onderzoek, maar we houden alle andere mogelijkheden open. We houden onze oren en ogen open.  Maar dit is de meest waarschijnlijke bron van besmetting dus niet van de patiënt zelf maar van een contactpersoon van deze patiënt.

Wat is een reisgeschiedenis?

Reisgeschiedenis is een woord wat we al langer gebruiken in de in de infectiezieke bestrijding. In deze epidemie is het een belangrijk begrip geworden. De casus definitie is: Wanneer heeft iemand de besmetting en wanneer moet worden getest? Iemand die de typische verschijnselen heeft van keelpijn, hoest en koorts en er is een contact geweest met een  risicopersoon. We weten dat dat in het begin kwam uit de risicolanden. In China is de epidemie begonnen, via Azië, en later via Italië is het naar Nederland gegaan. Zo is het virus de hele wereld overgegaan en het is nu ook op Bonaire gekomen. Het virus reist de hele wereld door en met deze reisgeschiedenis moeten wij het nu ook doen voor Bonaire.

Gerelateerde berichten

(Source:  OLB)


Subscribe to the free Bonaire Insider newsletter:


Susan Davis, Bonaire InsiderSusan Davis has been living on Bonaire for over 25 years. She is a PADI Master Instructor, a certified bird guide, and an underwater and topside photographer. She also enjoys writing for The Bonaire Insider tourism news blog. 


 

Select your language

Subscribe to Our Newsletter

The Latest News From The Bonaire Insider

InfoBonaire is supported by advertising.
Thank you for supporting our advertisers!
Book your vehicle for your Bonaire Vaction with AB Carrental!

Archives

Categories

error: Sorry, content is protected under copyright.
Share
Tweet
Share
Pin